Lê Duy Trung

My job -My life – My story

Linh tinh ngày Tết

(Hình ảnh không mang tính chất minh họa) 1. Hôm nay là mồng 3 Tết và như thế có nghĩa ngay từ những ngày đầu năm tôi đã không thực hiện được một điều đã nói, không biết có phải là báo hiệu trước của một năm “cả thèm chóng chán” và thất bại toàn