Lê Duy Trung

My job -My life – My story

CHỮ VIẾT

Mục đích tối thượg của ngôn ngữ là lưu trữ và truyền tải thôg tin. Chữ viết là hệ thốg kí hiệu ghi lại ngôn ngữ dưới dạg văn bản, cũg khôg nằm ngoài mục đích trên. Một số chữ trog các từ khôg hề có giá trị về thôg tin. Tức là có nó