Lê Duy Trung

My job -My life – My story

Sinh nhật!

0 giờ: Đèn tắt, đã hoàn thành những việc được giao, nó ngồi trên giường tâm trạng buồn bã. Nó nhìn điện thoại, chờ đợi một tin nhắn. Nó hiểu rằng 19 tiếng nữa sẽ là quãng thời gian quan trọng, quyết định nó sẽ bước tiếp hay dừng lại trên con đường tình yêu.