Lê Duy Trung

My job -My life – My story

Chết

Đó là một cái chết đã được dự báo trước! Bạn bè nói với nó, báo chí có nhắc đến các trường hợp giống nó, bằng kinh nghiệm và trực giác của mình, nó nhận thấy dấu hiện của cái chết đã được báo trước từ lâu. Nhưng Nó không dừng lại, nó tiếp tục,