Lê Duy Trung

My job -My life – My story

Chết

Đó là một cái chết đã được dự báo trước!
Bạn bè nói với nó, báo chí có nhắc đến các trường hợp giống nó, bằng kinh nghiệm và trực giác của mình, nó nhận thấy dấu hiện của cái chết đã được báo trước từ lâu.
Nhưng
Nó không dừng lại, nó tiếp tục, liều lĩnh và mãnh liệt như một con sói hoang.
Nó sống cuộc sống riêng nó và chết cái chết của riêng nó.
Nó tiếc
Nó tiếc vì nó mất cái nó cần, cái mà nó có cảm giác rằng sinh ra là của nó.
Nhưng nó không hối hận
Nó không hối hận vì nó đã làm tất cả
Nó đã cố hết sức
Nhưng nó bất lực
Hay đúng hơn là nó cố gắng theo một cách không chính xác
Lần sau
Nó sẽ phải toan tính hơn, nó sẽ phải khép kín hơn, phải giả tạo hơn
Nó không được hở ra sơ xuất
Nó phải như một diễn viên chuyên nghiệp
Để giữ cái nó cần
Nó phải quen dần với các thủ đoạn
Nhưng nó sẽ không bao giờ quên được
Một phần trong nó đã chết từ lâu!

Previous Article