Lê Duy Trung

My job -My life – My story

[Fishlog] Lan man về Bphone

Hôm nay Quảng Đại ca ca (tạm dịch: người anh rộng rãi) cho ra mắt Bom-phôn. Chưa biết doanh thu của Bom-phôn thế nào, có xứng đáng là điện thoại đẹp trai nhất thế giới hay không nhưng phải công nhận chiến dịch đặt bom của đại ca Quảng đã thành công tốt đẹp. Giờ