Lê Duy Trung

My job -My life – My story

Từ bỏ

Ngày bé, có lần tôi mò mẫm ở những đống gạch vụn, hoặc ở một đoạn vườn nào đó để bắt những con thằn lằn. Những con thằn lằn lưng óng ánh chạy rất nhanh, luồn lách rất giỏi nên chẳng dễ dàng gì mà bắt được chúng. Đã vậy, khi bị tóm, chúng bèn