Lê Duy Trung

My job -My life – My story

Ánh mắt

Hồi cấp 2, tôi có thích một bạn nữ, và bạn ấy cũng thích tôi. Hai cảm giác thích một người và được một người thích đều rất tuyệt. Tuyệt vời hơn là người thích mình cũng là người mình thích. Trong suốt những năm học với nhau, chúng tôi chẳng bao giờ nói với