Lê Duy Trung

My job -My life – My story

Đôi lúc thấy mình thật đáng thương

Như con dê nhỏ lạc mất đường.

Đồng rộng mênh mông không một lối

Một mình lăn lội với gió sương.