Lê Duy Trung

My job -My life – My story

Chông chênh chuyện viết.

Tút này không phải kể chuyện tình yêu. Trong chuyện tình yêu, nếu ai không yêu theo kiểu gặp mặt, tán tỉnh rồi yêu trong một nốt nhạc thì sẽ có một giai đoạn chuyển giao từ tình bạn/anh em sang tình yêu. Tạm gọi đây là giai đoạn quá độ. Ở giai đoạn này,

Từ bỏ

Ngày bé, có lần tôi mò mẫm ở những đống gạch vụn, hoặc ở một đoạn vườn nào đó để bắt những con thằn lằn. Những con thằn lằn lưng óng ánh chạy rất nhanh, luồn lách rất giỏi nên chẳng dễ dàng gì mà bắt được chúng. Đã vậy, khi bị tóm, chúng bèn