Lê Duy Trung

My job -My life – My story

Blog cho em

Lại một lần nữa em giận anh, lại một lần nữa anh cảm thấy khó nói chuyện với em.
Anh và em đã thỏa thuận trước, khi em giận anh, anh được quyền gặp em và ngồi nghe em nói, nhưng lần này anh sẽ không sử dụng quyền đó. 
Em không muốn gặp anh, mà cũng có thể em sợ gặp anh, sợ nghe những lời “ngon ngọt” của anh. Thế cũng được, anh sẽ không ép em gặp anh nữa.
Thân thiết với anh nhưng anh lại toàn làm em không vui. Vụ này thì không nói, anh vô tâm và có thể sửa được. Nhưng anh thấy, anh có một số cái dường như ăn vào máu rồi, khó sửa lắm thế nên anh cũng chẳng dám chắc là mình sẽ làm em vui được. 
Anh ích kỉ, giả dối, “lăng nhăng”,…
Thôi thì em cứ vui vẻ với cuộc sống của em, anh sẽ vui vẻ với cuộc sống của anh.
Trong trường hợp không còn thân thiết được với nhau nữa thì em cũng sẽ sớm kiếm được người khác thân thiết với em, khiến em vui thôi. Anh cũng thế. Không thì chí ít anh và em sẽ quen với cuộc sống mới khi tình cảm giữa anh và em không còn như ngày hôm qua nữa. Anh trải qua cảm giác người khác bước ra khỏi cuộc sống của mình nhiều rồi, thậm chí bước ra vĩnh viễn rồi nên anh biết. Nó không quá đáng sợ như người ta vẫn nghĩ đâu.
Chúc em luôn vui…