Lê Duy Trung

My job -My life – My story

Hiệu ứng chim mồi

Đây là hai quyển sách nói về việc áp dụng tâm lý học vào kinh doanh. Nói chung tâm lý học và kinh doanh là hai lĩnh vực khá khô cứng. Nhưng người viết lại viết rất mềm, dễ đọc, dễ hiểu. Không chỉ áp dụng vào kinh doanh, tác giả còn dùng tâm lý