Lê Duy Trung

My job -My life – My story

Hiệu ứng chim mồi

Đây là hai quyển sách nói về việc áp dụng tâm lý học vào kinh doanh. Nói chung tâm lý học và kinh doanh là hai lĩnh vực khá khô cứng. Nhưng người viết lại viết rất mềm, dễ đọc, dễ hiểu. Không chỉ áp dụng vào kinh doanh, tác giả còn dùng tâm lý học để giải thích nhiều sự kiện trong cuộc sống
Hôm qua rảnh rảnh lôi hai quyển Hiệu ứng chim mồi ra đọc.
Đây là hai quyển sách nói về việc áp dụng tâm lý học vào kinh doanh. Nói chung tâm lý học và kinh doanh là hai lĩnh vực khá khô cứng. Nhưng người viết lại viết rất mềm, dễ đọc, dễ hiểu. Có sự liên kết giữa lý thuyết và thực tế thường gặp hàng ngày.
Không chỉ áp dụng vào kinh doanh, tác giả còn dùng tâm lý học để giải thích vì sao khách hàng thích sửa sửa các mẫu thiết kế mặc dù rất nhảm nhí và cuối cùng vẫn chọn mẫu ban đầu; vì sao mấy buổi hội thảo hô hào thành công lại thu hút nhiều người tham gia. Hoặc vì sao mấy diễn giả, Vlogger bậy bậy một chút lại đáng tin hơn.
Các bài viết rất ngắn cùng văn phong bình dân dễ khiến người đọc có cảm giác hàm lượng kiến thức ít dù thực tế là rất nhiều. Do đó nếu thích thì mượn đọc theo kiểu ăn mì tôm một lượt cũng được nhưng muốn áp dụng thì nên mua về, thi thoảng lôi ra đọc lại cho nhớ. Cũng là một cách để ủng hộ tác giả.
Có một điểm cần chú ý là các thí nghiệm được nêu trong sách đều là các thí nghiệm số nhỏ (vài trăm người). Mà các mẫu số nhỏ lại không có ý nghĩa về mặt thống kê nên các kiến thức trong sách chưa hẳn đã chính xác. Nói chung đọc sách cũng không nên tin sách quá.
Dù sao cũng là sách đáng đọc, dễ tiêu và vui vẻ hơn hẳn các quyển sách về tâm lý học và kinh doanh khác.
Previous Article